Infantil | Centre Òptic del Bages | Manresa, Barcelona, Catalunya

Des de ben petits cal realitzar un control optomètric, sobretot si hi ha antecedents familiars de problemes a la vista. A partir dels 6 mesos es pot fer la primera valoració i, si tot és correcte, es recomana fer revisions anuals. Al Centre Òptic del Bages som especialistes en visió pediàtrica.

Més del 80% de la informació que els nens reben a l'escola els arriba a través dels ulls. Un bon estat dels conductes visuals és essencial perquè els alumnes puguin desenvolupar el seu aprenentatge d'una forma correcta. El Centre Òptic del Bages col·labora amb centres psicopedagògics i escoles per estudiar aquests problemes.

L'increment de la miopia causa inquietud. En nens i adolescents és freqüent trobar-nos amb augments importants d'aquest trastorn en períodes curts de temps. A Centre Òptic del Bages disposem de diferents eines per intentar controlar-ne la incidència.